InSite

KODAK InSite Prepress Portal System je aplikace pro vzdálené nahlížení dat zákazníkem. InSite plně nahrazuje papírové plotry. Navíc přidává vysokou rychlost komunikace – služba je k dispozici online. Kromě náhledu dat po zripování jsou přístupná data z modulu Advanced Preflighting, kde jsou vypsané chyby z interní kontroly dat workflow Prinergy. Nalezené chyby je možno jednoduše zvýraznit v náhledu strany.

V případě nutnosti u složitějších dat je možná online komunikace mezi grafikem a pracovníkem kontroly dat vy systému InSite. V komunikaci je možné využívat interaktivních poznámek a zvýraznění přímo v náhledu stránek. Online komunikace nad jedním elektronickým dokumentem zcela odstraňuje nedorozumění v terminologii mezi grafikem a kontrolou dat.

Po kontrole dat je možné data schválit do tisku přímo v systému Insite. Tím se opět zkracuje doba potřebná pro přenos informace mezi zákazníkem a tiskárnou. Komunikace se tím stává jednoznačnou, rychlou a vysoce efektivní.

Systém InSite používáme ve dvou režimech. V režimu pro zákazníky s malou frekvencí zadávaných zakázek, kdy je pro každou zakázku zvlášť generován dočasný přístup prostřednictvím zabezpečeného odkazu (secure link). Přístup k zakázce je zákazníkovi poskytován pomocí e-mail zprávy.

Zákazníci, kteří mají vysokou frekvenci zadávaných zakázek, mají k dispozici vlastní účet v systému InSite. Po přihlášení do systému mají k dispozici k náhledu všechny svoje aktivní zakázky. Pro svoje grafiky mohou sami rozesílat zabezpečené odkazy (secure link) k jednotlivým zakázkám.

Pro používání aplikace InSite na straně zákazníka není potřebný žádný speciální software. InSite vyžaduje připojení k Internetu, Internetový prohlížeč, Flash a Javu. Žádná z uvedených komponent není zpoplatněna a je zdarma k dispozici ke stažení.

Aplikace InSite je dostupna na adrese insite.thb.cz.