Předtisková příprava

Oddělení prepress přijímá data zákazníka pro tisk ve formátu PDF. Požadavky na kvalitu dodávaných dat jsou uvedena v sekci Výrobní podklady.
Zpracování dat provádíme na PRINERGY Connect Workflow od firmy Kodak. Pro elektronickou archovou montáž používáme program Preps 6, který je integrován jako součást workflow. Modul Layered PDF Versioning nám umožňuje zpracovávat jazykové mutace publikací.
Osvit desek probíhá na osvitové jednotce Kodak Magnus 800 s výkonem 40 desek/hodinu, formát desky B2 a B1, s vestavěným děrováním, s vícekazetovým nakladačem desek, online připojeným vyvolávacím automatem a stohovačem desek. Pro osvit používáme lineatury 133 lpi a 175 lpi. Pro vysoce náročné tisky používáme lineaturu 200 lpi s hybridním rastrováním Maxtone CX.
Pro barevný digitální nátisk používáme tiskárnu EPSON Stylus PRO 4880 a software EFI Colorproof XF.
Kontrolu zripovaných dat zákazníkem je možno provádět buďto klasicky pomocí papírových plotrů složených do makety pomocí modulu Digital Blueline Proofing, nebo elektronicky vzdáleně prostřednictvím portálu InSite.

Zkoušečka barevnosti

Kodak Magnus 800