Dokončovací zpracování

Směrnice pro dokončující knihařské zpracování

V současné době neexistuje platná moderní odborná norma pro hodnocení kvality dokončujícího zpracování. Svaz polygrafických podnikatelů vydal Směrnici pro dokončující knihařské zpracování. Tato publikace Stanovuje a doporučuje základní technické podmínky, kontrolní mechanismy a hodnoty povolených odchylek v dokončujícím zpracování.

Formulář pro přejímku produkce

Pro zjednodušení předávací kontroly slouží Formulář pro kontrolu vazby. Vzorové formuláře jsou součástí Směrnice pro DKZ. Statistická přejímka publikací je elektronickou verzí tohoto formuláře.

Statistická přejímka publikací

Pro instalaci a spuštění elektronického formuláře je třeba mít nainstalované běhové prostředí Java verze 7 a vyšší www.java.com.

Instalační soubory:

MS Windows spp-windows.exe
Mac OS X spp-macosx.tgz
Linux spp-linux.sh
ZIP bez instalátoru spp.zip