Projekt Úspory energie

Název projektu:

Tiskárny Havlíčků Brod – Úspory energie

Stručný popis projektu:

Předmětem projektu je realizace opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti objektu Tiskáren Havlíčkův Brod, a.s., který se nachází na adrese Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod. Snížení energetické náročnosti s cílem úspory konečné spotřeby energie v budově bude dosaženo realizací následujících opatření: zateplením obálky objektu, výměnou výplní stavebních otvorů, zateplením a izolací střechy a modernizací soustavy osvětlení.

Cíle, výsledky projektu:

Cílem projektu je zvýšení energetické účinnosti objektu Tiskáren Havlíčkův Brod, a.s. s použitím moderních dostupných technologií. Zvýšením energetické účinnosti objektu bude dosaženo zároveň úspor energie a nákladů za energie.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Publikováno 29.6.2017